Πτηνοτροφια

 
 
Προς ενημέρωση των πτηνοτρόφων

   Η τροποποίηση των υφισταμένων κλουβιών είναι εφικτή στην πλειοψηφία αυτων. Η κοινοτική οδηγία είναι σαφής και η μέθοδος που ακολουθήσαμε για την τροποποίηση είναι σαφώς αποδοτική και αποδεδειγμένα, 100% πραγματοποιήσιμη.
   Η σχέση της εταιρίας μας με οίκους του εξωτερικού και με κατασκευαστές κλωβοστοιχιών, καθώς και οι επαφές με τους σχεδιαστές αυτών των εταιρειων μας κατέστησαν σαφές το σχεδιασμό και τη “φιλοσοφία” των προδιαγραφών.

Ετσι οι προδιαγραφές που καλύπτονται είναι οι εξής:

- Μικρότερο απαιτούμενο ύψος κλωβού: 45cm
- Συνολικό εμβαδό κλωβού 2000 cm2.
- Μικτή επιφάνεια 750 cm2/όρνιθα
- Οφέλιμη επιφάνεια 600cm2/όρνιθα
- Ελάχιστο υψος κλωβού σε κάθε σημείο 20cm (πάνω από κούρνιες, χωρίσματα κλπ.)
- Κούρνια με μήκος 15cm/όρνιθα
- Ταϊστρα με μήκος 12cm/όρνιθα
- Θηλές ποτίσματος 2προσιτές/όρνιθα
- Δάπεδο με κατάλληλο μεταλλικό πλέγμα να υποβαστάζει τα μπροστινά νύχια.
- Κλήση δαπέδου 14%
- Ξύστρα νυχιών
- Φωλιά με πλαστικό στο δάπεδο
- Στρωμνή για ράμφισμα και σκάλισμα
- Απόσταση μεταξύ του δαπέδου και κατωτέρου πατώματος 35cm
- Απόσταση μεταξύ των κλωβών 900cm

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πραγματοποιήθηκε και καλύπτει τις απαιτήσεις της Ε.Ε.

 
Η Εταιρία ειδικεύεται στην κατασκευή κτιρίων και υποστέγων για βιομηχανική, βιοτεχνική, αγροτική, κτηνοτροφική, αποθηκευτική, εμπορική ή άλλη χρήση.
Το πλήρως εξοπλισμένο και άρτια επανδρωμένο τμήμα κατασκευών είναι σε θέση να αναλάβει οποιοδήποτε έργο, από την μελέτη και την κατασκευή έως την μεταφορά και την ανέγερση.