ΑΡΧΙΚΗ

 


Προφίλ Εταιρίας


   Η “ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε” ιδρύθηκε το 1992 από τον κ. Γιάννη Παρασκευαϊδη στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και μετεγκατάστασης της παλαιότερης επιχείρησης. Στην τρέχουσα μορφή της, η Εταιρία δραστηριοποιείται στο εμπόριο και τις μεταλλικές κατασκευές.

  Το κατασκευαστικό τμήμα αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων με το μεγαλύτερο μερίδιο να αφορά μεταλλικά κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σιλό ενώ το εμπορικό τμήμα ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς αλλά και του κατασκευαστικού τμήματα σε πρώτες ύλες, αναλώσιμα, εργαλεία, μηχανήματα και είδη προστασίας και υγιεινής εργαζομένων.

  Η Εταιρία καταλαμβάνει έκταση 9.000τ.μ και απασχολεί σε μόνιμη βάση 70 άτομα καθώς και έμπειρο εποχιακό προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες της και την φύση των έργων που αναλαμβάνει. Το δίκτυο των επιστημονικών συνεργατών, με τους οποίους διατηρεί στενές επαφές, αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες με αποδεδειγμένη αξιοπιστία στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

  Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη από την QMS Global με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001: 2008 και το Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής Εργασίας ISO18001. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα πιστοποιητικά CE και την ποιότητα των υλικών που προμηθεύεται, με τα οποία και ενημερώνει τους πελάτες της.